BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

THÔNG BÁO TẠM DỪNG GIAO DỊCH TRỰC TIẾP

        Thực hiện Công văn số 2573/UBND-HCC ngày 31 tháng 3 năm 2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tạm dừng tiếp nhận trực tiếp thủ tục hành chính, tiếp công dân, chỉ tiếp nhận trực tuyến hoặc tiếp nhận thông qua bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh.

         Trung tâm tạm dừng giao dịch trực tiếp, tiếp nhận hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp bắt đầu từ 00 giờ ngày 01/4/2020 đến hết ngày 15/4/2020 tại 3 cơ sở tiếp nhận hồ sơ của Trung tâm.

         1. Người lao động có nhu cầu nộp hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích, ngày nộp hồ sơ được xác định  là ngày ghi trên dấu của bưu chính, hồ sơ gồm:

         - Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp (»Tải mẫu: Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp)

         - Quyết định nghỉ việc ( Bản chính hoặc bản sao có chứng thực)

         - Sổ bảo hiểm xã hội gốc và bản photo kèm theo.

         - Chứng minh nhân dân (Bản photo)

        2. Người lao động đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có ngày thông báo về việc tìm kiếm việc làm hàng tháng theo quy định từ ngày 01/4/2020 đến 15/4/2020, nếu chưa có việc làm thì điện thoại đến số: 0234.3846871 (Tại 12 Phan Chu Trinh, thành phố Huế), 0234.3546845 (63 Đặng Tất, phường An Hòa, thành phố Huế), 0234.6260177 (1003 Nguyễn Tất Thành, TX Hương Thủy) nơi mình giao dịch để xác nhận. Nếu có việc làm, có quyết định hưởng hưu và các trường hợp khác thì gửi hồ sơ qua bưu điện.

        3. Trung tâm thông báo trả kết quả cho người lao động qua điện thoại và trả kết quả qua đường bưu điện nếu người lao động có nhu cầu, hoặc trả trực tiếp sau ngày 15/4/2020

        - Người lao động tìm hiểu thông tin hướng dẫn, thủ tục theo đường dẫn dưới đây và tải các mẫu "Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp", "Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm" để hoàn thiện hồ sơ trước khi tham gia nộp. Địa chỉ nộp hồ sơ qua bưu chính công ích như sau (nộp tại một trong 03 địa điểm, nên nộp đến địa điểm gần nhất đối với nơi thường trú):

Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Thừa thiên Huế

     - Cơ sở 1: Số 12 Phan Chu Trinh, Phường Đúc, Huế, ĐT: 0234.3936811; 3846871

     - Cơ sở 2: Số 63 Đặng Tất, phường An Hòa, Huế, ĐT: 0234. 3546845; 3522924

     - Văn phòng 1003 Nguyễn Tất Thành, thị xã Hương Thủy, ĐT: 0234.6260177

     Thời hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp trong thời hạn 3 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc. Vì vậy, người lao động nên chọn thời điểm thích hợp để nộp hồ sơ, đặc biệt trong thời gian cao điểm của mùa dịch.

      Người lao động có nhu cầu về việc làm, đào tạo nghề liên hệ qua số điện thoại: 0234. 3827457; 3822956

     » Mẫu Phiếu tư vấn, giới thiệu việc làm

     »»» Xem hướng dẫn cách điền thông tin vào mẫu

*Lưu ý: do sự cố kỹ thuật, tải phiếu có thể xuất hiện một cửa sổ trang lạ, vui lòng đóng cửa sổ đó và chọn tải về lại